БТ-1960

Кревет за спиење со латофлекс. Душекот не е дел од креветот.

Description

Димензии: