Menu

Livorno

Livorno

код:600006

по нарачка

Со своето моќно и карактеристично присуство, моделот Livorno зрачи со примамлива покана за седење и релаксирање.

Со своето моќно и карактеристично присуство, моделот Livorno зрачи со примамлива покана за седење и релаксирање. Пријатно масивниот изглед произлегува не само од површините за седење и лежење со забележителна димензија, туку и од ниската изведба на софата до самиот под. Несекојдневно удобен е и двојниот слој кожа со кој што се обложени силните наслони за раце на моделот Livorno. Тука се обединети оригиналноста и современоста. Кога се интегрира во модерни простори за живеење Livorno преставува удобно прибежиште кое ветува релаксација, добросостојба и безбедност.

Легенда:

ESL и ESR: Аголни гарнитури во десен или лев агол со долга лежалка во различни големини во зависност од моделот
ECL и ECR: Аголни гарнитури во десен или лев агол со еден наслон за раце и отворен крај
EC Аголни гарнитури со две еднакви страни (наслони за раце)
ZS: Двоседи
DS: Двоседи со делумна трета поделба (троседи)
UL и UR Гарнитури во десен или лев агол во форма на буквата „U“
HC: Табуретка
SE: Фотелја

димензии